phan xi măng
{người đàn bà có súng}
1

từ dùng để chỉ những anh pê đê chỉ phẫu thuật phần trên quên phần dưới

- Chị "Hùng" là người đàn bà có súng ở cơ quan mình đấy, hãy tránh xa!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "người đàn bà có súng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com