gấu
{người cõi trên}
1

Nghĩa 1: Chỉ người đã chết
Nghĩa 2: Chỉ người mô mộng, lơ đãng không thực tế

lẩn thẩn như người cõi trên

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "người cõi trên"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com