play rân
{ngầu}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

khác bình thường

mặt thằng này ngầu quá

đăng bởi hung đến từ hn (July 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com