xử
{ngậm hàng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

gần như á khẩu, không biết gì để nói thêm

chửi cho mày đuối lý, ngậm hàng luôn nè!

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 13, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngậm hàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com