cóc mà đòi mọc lông đít
{ngắm gà khỏa thân}
1

Từ này mang ý nghĩa đe dọa,trêu đùa mang hàm ý chết phải đặt lên trên ban thờ. Để có thể hiểu rõ hơn xin xem qua ví dụ.

VD1:
A làm B tức lên, B nói: "Tao lại cho mày lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân bây giờ".

VD2:
A thấy B phóng xe lạng lách đánh võng rất nguy hiểm đến tính mạng, A thầm nói: "Kiểu này lại thích lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân đây mà!:

đăng bởi Hoàng Minh Phong đến từ tuyphong2102 (July 19, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngắm gà khỏa thân"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com