Bợm
{ngốc xít}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ sự ngu ngốc nhưng dễ thương của 1 ai đó, hoặc 1 vấn đề nào đó

Anh này ngốc xít quá! Em nói thế mà cũng chả hiểu ý em! Ứ yêu anh nữa đâu

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngốc xít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com