ghệ
{ngồi xổm lên dư luận}
Nguồn gốc hình ảnh chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

Cách nói thậm xưng chỉ người coi thường dư luận

thế này thì ngồi xổm dư luận quá rồi còn gì...

Thằng đó làm thế là ngồi xổm lên dư luận, chả coi ai ra gì.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngồi xổm lên dư luận"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com