less
{ngủ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nghĩa lóng là quan hệ tình dục

- mày ngủ với anh ấy rồi hả?

- điên à! Còn lâu!

đăng bởi Quỳnh Như đến từ Hà Nội (March 26, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com