xám hồn
{ngủm}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chết

trên nóc phòng hút thuốc, người ta vẽ hình này (Mỹ). Hút thuốc đi rồi bạn sẽ ngủm sớm thôi.

Thằng cha bợm nhậu ở xóm tui hôm qua ngủm rồi

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngủm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com