lăng xê
{ngứa mắt}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nhìn ai đó thấy khó chịu, muốn đấm cho một phát.

nhìn mấy thằng cao bồi thôn trông ngứa mắt chưa kìa

đăng bởi đến từ hn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngứa mắt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com