bồ câu trắng
{ngửi rau ngò gai}
1

hửi lồn gái

tối nay đi hửi ngò gai với tao nha thằng cờ hó

đăng bởi One-inch Punch đến từ đà nẵng (July 17, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngửi rau ngò gai"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com