hàng tuyển
{ngựa ngựa}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại chửi rủa
1

một chữ ngựa thì có nghĩa là điệu. Hai chữ ngựa thì người Saigon dùng để chỉ sự đi chơi nhiều của các chị em phụ nữ, không biết lo việc nhà.

dạo này ngựa ngựa đi chơi riết nha Trân

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 07, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngựa ngựa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com