hàng độc
{ngực tấn công mông phòng thủ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

ý nói dáng người con gái đẹp, đầy đặn, đâu ra đấy, nghĩa như \"điện nước đầy đủ\"

Trời, nhìn em kìa, ngực tấn công mông phòng thủ, quá đã!

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngực tấn công mông phòng thủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com