gái làng chơi
{nghĩa lộ}
1

làm việc gì đó mờ ám muốn che dấu mà bị lộ, bị phát hiện.

A: mai họp phụ huynh đấy, lo mà thuê xe ôm đóng thế đi.
B: ko được đâu, bà giáo tao ma lắm. Nghĩa lộ cái là tèo ngay.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nghĩa lộ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com