potay.com
{nghỉ ỉa}
1

- bận quá nên không có thời gian đi tiêu

Alibaba: sửa xong cái web này là tui nghỉ ỉa 1 tuần

Chuồn chuồn: ừ, ráng đi rồi mai mốt tuần sau nữa ỉa bù

Alibaba: ăn bánh bì bơ đậu phộng hông?

Chuồn chuồn: thôi, của ông ông ăn đi, tui ra tiệm cho người ta rửa rùa cho sạch.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (September 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nghỉ ỉa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com