lên đường
{ngheo}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

không có tiền

tao nghèo rồi...

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngheo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com