cạc
{ngon}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ sự bạo dạn của ai, hoặc sự tự tin về bản lĩnh, tài sức của ai đó.

Mày có ngon thì bước ra chơi với tao.

Được, chú ngon lắm, đợi đấy!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngon"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com