cương
{ngu mà lì}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

dốt mà khoái chứng tỏ ta đây là tài, cái gi mình nói ra cũng là đúng

" thèng đó ngu mà lì, cái gì cũng cho là mình đúng"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngu mà lì"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com