khô máu
{nhà ở căn cứ long bình, nhà ở gần kho đạn}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

từ dủng để nói về nhưng người ba hoa khoác lác. xạo sự

nhà mày ở gần kho đạn sao nói cái gi cũng sạo hết vậy, nghe như sóng đánh ầm ầm bên tai nè!!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nhà ở căn cứ long bình, nhà ở gần kho đạn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com