Chưa đủ trình
{nhá}
Nguồn gốc hình ảnh chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

chỉ sự nhai cũng chỉ sự tham lam

Thủ tướng có bộ nhá khỏe quá

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nhá"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com