wuôn cúp
{nháy}
1

TL chỉ số lần

1 nháy =1 lần
lô có 75 ko
có,về 2 nháy

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nháy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com