Lọa
{nhấn nút}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

cút xéo, đi chổ khác chơi

Xuất phát từ cách chơi trò điện tử, nhân vật bị biến tàng hình khi nhấn nút..

Nhìn mặt mày khó ưa quá! nhấn nút đi là vừa

đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nhấn nút"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com