a rùi
{nhóm}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Nhóm có nghĩa là tránh qua, xích qua, nhường lối nhường đường cho người khác.

Thấy Lộc đang ngồi trên ghế bố trước hiên nhà, bà Nhiễu rửi:
- Nhóm tao ngồi.

đăng bởi Long Bình đến từ TP.HCM (September 13, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nhóm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com