uống trà
{nhũn não}
1

ngu lâu, thiếu iode

cái đồ nhũn não, nói mấy lần mà cũng kgo6ng hiểu

đăng bởi lựu đến từ HCM (January 05, 2012)
2

ngu lâu, thiếu iode

cái đồ nhũn não, nói mấy lần mà cũng kgo6ng hiểu

đăng bởi lựu đến từ HCM (January 05, 2012)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nhũn não"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com