chạy
{nhất nhất không nhì}
1

Là số 1102

Có cần ví dụ nữa không về 1102???

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nhất nhất không nhì"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com