Lọa
{nhền nhện}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

động mại dâm, lầu xanh, nơi chứa những cô gái lỡ bước sa chân vào

Thúy Kiều biết mình sa vào ổ nhền nhện của mụ Tú Bà

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nhền nhện"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com