vãi đái
{no tabe}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

no= không
table= bàn

No table = miễn bàn

tao no table

tags no bàn miễn
đăng bởi ki_ki đến từ Dia nguc (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "no tabe"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com