pó chim
{no table}
Nguồn gốc ngoại ngữ thán từ
Hậu quả vô hại
1

không bàn luận gì nữa

Xuất xứ từ cách ghép tiếng Anh cho ra ý nghĩa vui

no: không; table: bàn

đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "no table"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com