chai
{no4go}
1

Xuất phát từ cách hiểu theo đúng cách dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, "No = Không = Vô", "4 = Bốn = Tư", "Go = Đi".
"No4Go" hay "Nâu 4 Gâu" hoặc "No 4 go" = "Vô tư đi"

VD1:
A hỏi B: "Cho tao mượn điện thoại nhé?"
B trả lời: "No4Go"

VD2: (Mang tính lạm dùng từ)
A hỏi B: "Mày gặp C bảo nó tao mượn xe nó nhé!"
B trả lời: "Nâu 4 Gâu"

tags n4g no4g n4go
đăng bởi Hoàng Minh Phong đến từ tuyphong2102 (July 19, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "no4go"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com