péo
{oằn tà là vằn}
1

- Chỉ tình trạng không ra làm sao, khó nhận định, khó phân biệt.

- (...)Bối rối, âm ỉ, rất mún jải toả

- Trí tưởng tượng fong fú

- Ông oẳn tà là vằn vừa thui, thix thì nói thix, không thì buông,,, để nó còn đi chống lầy.

- Nếu có thể lang bạt như gió, thì có ngọn cỏ lau nào chờ ta hay không...

đăng bởi moc đến từ dia nguc (November 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "oằn tà là vằn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau