bắn súng
{obama}
1

tiền đô la Mỹ

A: cái iphone 4 của chú mua bao nhiêu đấy?

B: sáu trăm obama anh ạ.

A: thế bằng bao nhiêu tiền Mao?

B: em chả chơi với thứ tiền ấy

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 02, 2011)
2

tức là 100 đô la mỹ

giá hàng ngon giờ là 5 obama/phát

đăng bởi đến từ hn (September 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "obama"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau