gà công nghiệp
{ok}
1

O.K. = đồng ý, tên 1 loại bao cao su..

Đi chơi nhé? OK đi ngay

tags OK O K O.K
đăng bởi Rezmarshall đến từ TPHCM (June 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ok"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau