Đạn
{omg}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

oh my God, lạy Chúa tôi

omg, thèng kia có cái fone cool vãi kìa

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "omg"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau