đống thịt
{online}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

trạng thái không thực, chỉ giả bộ trên thế giới inh tẹc néch

chatting ... .. ..

- Em dễ thương ơi, đi ăn sáng với anh nha.
- Anh ở Saigon, em ở Bienhoa, làm sao đi? Ăn online hả?
- Cái gì còn online được nữa là hun em...

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "online"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau