{ox}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Không phải nghĩa ông xã như 9x vẫn nghĩ . Nếu bạn ra nước ngoài và gọi người yêu của bạn như thế thì có nước bị cười thúi đầu. Thử tra từ điển và sẽ hiểu OX là gì nhé.
OX
(động vật học) con bò đực (hoặc cái)
(động vật học) con bò đực thiến

* Mai mày dẫn thằng ox của mày đi chơi chung với tụi tao nhá
(Mai mày dẫn thằng bò đực bị thiến của mày đi chơi chung với tụi tao nhá)

tags ox bx 9x
đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 11, 2008)
2

Ông xã, boy friend

nhớ dắt ox theo nha!

tags bx bf gf
đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ox"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau