bắn súng
{péo}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chính là chữ béo, mập

hí hí, tui péo wá hỏng có leo qua uống nước được... cứu...

Dạo này ăn hơi bị nhiều, péo quá ta...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "péo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com