bưởi
{pím}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ cái đó của con gái luôn

pím em xinh quá

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 14, 2008)
2

cái này thì dân nhậu khoái lắm à nghen, mà tui thì khoái pím bò à. pím nghĩa là ku đấy bà con

Hôm nay còn pím cho em vài cây nhậu chơi coi chủ quán

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "pím"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com