gà móng đỏ
{pó chim}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

không biết cách giải quyết

không bao giờ pó chim

" hỏi tao cái đó hả, tao pó chim mài ơi- khó quá à"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "pó chim"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com