đống thịt
{pótay}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ tình trạng không có cách giải quyết

Có cho tiền thì cũng pó tay thôi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "pótay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com