khô máu
{pa}
Nguồn gốc ngoại ngữ thán từ
Hậu quả vô hại
1

để gọi người bạn thân giống như buddy

xuất phát từ chữ "bố" hoặc "ba" của miền Bắc
hoặc "cha" của miền Nam

Sáng rồi pa! Dậy đi!

Đi đâu mà khuya vậy pa?

tags cha ba bố u tía
đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 02, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "pa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com