nét
{pháo dàn}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

Làm tình tập thể, thường nhiều nam ít nữ

Mày rủ thêm ít đứa mình đi Quất Lâm chơi pháo dàn đi.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "pháo dàn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com