đi
{phèo}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

giống như bèo miền Nam sử dụng để chỉ sự không tốt, sự kém cỏi

Úi ôi, hàng này phèo lắm anh ạ, quê em bán đầy!!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (March 27, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phèo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com