gà công nghiệp
{phì lủ}
1

từ tiếng Hoa dùng ở miền Nam để chỉ ai đó mập quá khổ, thường dùng để chỉ trẻ em

thằng Hạo con ông Mai ăn nhiều quá nên bây giờ bị phì lủ!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phì lủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com