chai
{phím}
1

Thỏa thuận hoặc báo trước

Hễ nàng đến phím cho tao nhé!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phím"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com