cạc
{phòng nhì}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

vợ bé, bồ nhí, có người yêu ngoài luồng khi đã lập gia đình

Lão dạo này ghê gớm nhỉ, lập cả phòng nhì cơ đấy, định qua mặt bà à?!

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phòng nhì"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com