canh me
{phô}
1

biểu diễn 1 cái gì đó nhưng làm quá thô thiển, sơ sài.

_Mày diễn phô quá, lui vào trong đi.

tags thô
đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com