hàng ngon
{phút mốt}
1

Từ này hay dùng trong miền Trung. Có nghĩa là không phức tạp lắm. Tương tự như các câu ngoài Bắc: "không thành vấn đề" và "nhỏ như con thỏ"

Chuyêẹ bác nhờ em làm phút mốt.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phút mốt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com