cục vàng
{phơ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

hành động bắn súng liên thanh

Đồng Chí Tèo hô:

"Phơ hết một lũ bọn nó đi!! Tiến lên!! Phơ!!"

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 15, 2008)
2

hành động đi đại tiện

đau bụng quá, phơ phát đã rồi ăn tiếp.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phơ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com