thông thầu
{phấn son}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

chỉ sự đại tiện trong quần mà không kiểm soát được

nói lái: són phân

trên đường đi lễ xuân đầu năm ...

thằng em: Chết cha!!!
thằng anh: Gì mảy, gì kêu ghê dữ?!
thằng em: hic hic ... ah.ah.. phấn ... phấn ...
thằng anh: phấn gì??? phấn gì nói tao nghe!!
thằng em: phấn son òi...

Bác tài dừng xe lại:

DM! Mấy thằng lơ! Kéo thằng đó xuống xe. DM, con nít mà bày đặt ỉa trong quần hả mày? Quánh cho nó bỏ cái tực!!

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phấn son"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com