Deet Song Hui
{phắn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chạy mất dép, chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt

phắn đi bà con cô bác, lão tử sắp đến rồi đấy

đăng bởi tinh_buon_hcm đến từ HCM city of course (March 28, 2008)
2

hành động rất mạnh, dữ dội trong cơn bực tức không kiềm được bản thân mình

tao bực quá, mày phắn cho nó 2 cốc đi

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phắn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com